Lietuvos žolės riedulio federacija sveikina LŽRF Garbės prezidentą Vytautą Juškų 70 metų jubiliejaus proga! Linkime sveikatos, įdomios veiklos ir sėkmės visose gyvenimo srityse!

V. Juškus - inžinierius, ekonomistas, Lietuvos politinis veikėjas, aktyvus sporto veikėjas ir visuomenininkas.

V. Juškus didžiąją dalį savo gyvenimo siejo su Šiauliais. 1979 m. baigęs Kauno politechnikos institutą, jis atvyko dirbti į Šiaulių televizorių gamyklą. Tai iškili, neeilinių gabumų asmenybė: 1980–1987 – Šiaulių televizorių gamyklos „Tauras“ direktorius, 1987–1992 m. Šiaulių dramos teatro direktorius, 1992–1996 m. Seimo narys, Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininkas, 1996–1998 m. – Lietuvos Valstybinio Komercinio banko Šiaulių skyriaus valdytojas, nuo 1997 m. – Šiaulių universiteto dėstytojas, 1998–2001 m. – universiteto rektoriaus padėjėjas, 2001–2003 m. – Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas, 2003–2007 m. Šiaulių miesto savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos ir valdybos narys, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

Nors V. Juškus buvo ir labai užimtas savo darbuose, tačiau nuolat rasdavo laiko ir visuomeninėms pareigoms. 1992 metais jis buvo išrinktas Lietuvos žolės riedulio federacijos prezidentu ir pirmuoju Šiaulių miesto žolės riedulio federacijos pirmininku. V. Juškus sėkmingai vadovavo Lietuvos žolės riedulio federacijai dvi kadencijas: 1992-1995 ir 1996-2000 metais. Lietuvos žolės riedulio federacijos aktyvas su V. Juškumi dirbo darniai, jo ryšys su Federacija buvo nuolatinis, ypač jį išrinkus Seimo nariu ir persikėlus gyventi į Vilnių (1992-1996 m.).

Didelis V. Juškaus indėlis stiprinant Lietuvos žolės riedulio federacijos tarptautinius ryšius su Europos žolės riedulio ir Tarptautine žolės riedulio federacijomis. V. Juškus svariai prisidėjo prie to, kad Šiaulių mieste būtų įrengta pirmoji Lietuvoje sintetinė riedulio aikštė.

2000 metais Vilniuje eilinėje ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje V. Juškus išrinktas Lietuvos žolės riedulio federacijos Garbės prezidentu.

V. Juškus būdamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu didelį dėmesį skiria žolės riedulio sporto šakos puoselėjimui ne tik šalyje, bet ir užsienyje.

Profesionalumas, visuomeniškumas, inteligencija ir tolerancija bei visus užkrečiantis entuziazmas – tai bruožai, kuriais galima apibudinti V. Juškų.